Autor - szczegóły

Fukas-Płonka, Łucja, Biuro Ekspertyz i Projektów, Polska

  • No 4(66) (2019) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Ocena odwadnialności osadów pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody
    Abstrakt