Autor - szczegóły

Cieślik, Agnieszka, Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Polska

  • No 6 (2015) - Nauka i technika
    Hydrochemiczne warunki gospodarowania wodami potoku Korzkiewka
    Abstrakt