Autor - szczegóły

Dyczko, Agnieszka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej, Polska

  • No 6 (2015) - Nauka i technika
    Zmiany stanu gospodarki wodno‑ściekowej w Polsce w latach 1990-2012
    Abstrakt