Autor - szczegóły

Bawiec, Aleksandra, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 6 (2015) - Nauka i technika
    Analiza wybranych parametrów w ściekach bytowych dowożonych taborem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni
    Abstrakt