Autor - szczegóły

Hurynovich, Anatoli, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 5 (2016) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Optymalizacja wielootworowych ujęć wód podziemnych
    Abstrakt