Autor - szczegóły

Januszewska, Anna, Uniwersytet Gdański, Zakład Inżynierii Środowiska, Wydział Chemii, Polska

  • No 4 (2011) - Nauka i technika
    Wpływ zmiany sposobu dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia na jej jakość
    Abstrakt