Autor - szczegóły

Januszewska, Anna, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Zakład Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 3 (2011) - Nauka i technika
    Wpływ właściwości chemicznych wody na jej korozyjność
    Abstrakt