Autor - szczegóły

Anielak, Anna M., Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska , Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 7-8 (2013) - Nauka i technika
    Zastosowanie i problemy eksploatacyjne nanofiltracji i ultrafiltracji
    Abstrakt