Autor - szczegóły

Anielak, Anna M., Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 4 (2012) - Nauka i technika
    Wybrane substancje organiczne występujące w wodach powierzchniowych, będące prekursorami UPUD
    Abstrakt