Autor - szczegóły

Figiel, Dariusz

  • No 4 (2012) - Praktyka i eksploatacja
    Pomiary jakości wody pitnej w trakcie jej uzdatniania na podstawie profesjonalnych pomiarów analitycznych
    Abstrakt
  • No 3 (2012) - Praktyka i eksploatacja
    Charakterystyka dostępnych metod pomiarowych zawartości związków organicznych w wodzie
    Abstrakt