Autor - szczegóły

Bandzierz, Dawid, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Środowiska i Inastalacji Budownictwa, Polska

  • No 1 (2016) - Nauka i technika
    Urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych, jako walor estetyczny krajobrazu miejskiego
    Abstrakt