Autor - szczegóły

Bandzierz, Dawid, Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Polska

  • No 4(78) (2021) - Nauka i technika – Wody opadowe
    Wpływ jakości i ilości wód opadowych na sposób ich zagospodarowania
    Abstrakt