Autor - szczegóły

Badowska, Ewa, Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Polska

  • No 4(78) (2021) - Nauka i technika – Wody opadowe
    Wpływ jakości i ilości wód opadowych na sposób ich zagospodarowania
    Abstrakt