Autor - szczegóły

Hudzik, Grzegorz, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Polska

  • No 2 (2012) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Nadzór nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nowymi technologiami uzdatniania wody
    Abstrakt