Autor - szczegóły

Chudzicki, Jaroslaw, Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Polska

  • No 3 (2010) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Co robić, gdy zacznie brakować wody? Przemyślenia na przykładzie Australii
    Abstrakt