Autor - szczegóły

Bambrowicz, Joanna, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska

  • No 5(61) (2018) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Jak siarkowodór wpływa na organizm człowieka?
    Abstrakt