Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Polska

  • No 2 (2016) - Nauka i technika
    Usuwanie wybranych lotnych związków organicznych z wód podziemnych / Removal of selected volatile organic compounds from groundwater
    Abstrakt
  • No 1(1) (2009) - Nauka i technika
    Zarządzanie rozwojem technologii zakładów uzdatniania wody
    Abstrakt