Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 2(2) (2009) - Praktyka i eksploatacja
    Parametry procesów odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w filtracyjnych złożach chalcedonitowych
    Abstrakt