Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Zaopatrzenia w Wodę, Polska

  • No 3 (2010) - Nauka i technika
    Usuwanie jonów amonowych z wody podziemnej Badania pilotowe na Stacji Uzdatniania Wody „Odra” w Świnoujściu
    Abstrakt