Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 9 (2013) - Nauka i technika
    Wpracowanie złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wód podziemnych
    Abstrakt
  • No 4 (2010) - Nauka i technika
    Wysokie prędkości filtracji wód podziemnych przez złoże chalcedonitowe – badania i wdrożenia
    Abstrakt