Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Politechnika Poznańska Zakład Zaopatrzenia w Wodę Ochrona Wód i Gleby, Polska

  • No 3 (2016) - Nauka i technika
    Badania efektów usuwania wybranych LZO z wody podziemnej w oparciu o proces desorpcji
    Abstrakt