Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Polska

  • No 1(75) (2021) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Stabilność chemiczna wody po procesie infiltracji. Część 2
    Abstrakt