Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska