Autor - szczegóły

Jeż-Walkowiak, Joanna, Politechnika Poznańska, zakład Zaopatrzenia w Wodę, Ochrona Wód i Gleby, Polska

  • No 2 (2016) - Nauka i technika
    Usuwanie wybranych lotnych związków organicznych z wód podziemnych / Removal of selected volatile organic compounds from groundwater
    Abstrakt