Autor - szczegóły

Jawgiel, Kamil, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych I Geologicznych Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Polska

  • No 4 (2016) - Nauka i technika – Gospodarka wodna
    Modelowanie linii spływu powierzchniowego w zlewni Różanego Strumienia w subzurbanizowanej strefie Poznania
    Abstrakt