Autor - szczegóły

Jawgiel, Kamil, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Polska

  • No 4(54) (2017) - Nauka i technika – Wody opadowe
    Analiza spływu powierzchniowego i lokalnych podtopień na skutek deszczy nawalnych w Poznaniu na podstawie modelu Cloudburst
    Abstrakt