Autor - szczegóły

Cieniek, Krzysztof, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW, Polska

  • No 5 (2010) - Nauka i technika
    Zastosowanie ziemi okrzemkowej w procesie filtracji wody basenowej
    Abstrakt