Autor - szczegóły

Filipek, Krzysztof, Polska

  • No 1(63) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Procedury Planu Bezpieczeństwa Wodnego – czyli od myślenia globalnego do działania lokalnego
    Abstrakt