Autor - szczegóły

Filipek, Krzysztof, Firma Doradcza Krzysztof Filipek, Polska

  • No 5(61) (2018) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego na podstawie wybranych dokumentów i aktów prawnych
    Abstrakt