Autor - szczegóły

Jóźwiakowski, Krzysztof, Uniwesytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

  • No 6 (2015) - Nauka i technika
    Zmiany stanu gospodarki wodno‑ściekowej w Polsce w latach 1990-2012
    Abstrakt