Autor - szczegóły

Jamsheer-Bratkowska, Małgorzata, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Polska

  • No 5 (2014) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Ocena higieniczna wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
    Abstrakt