Autor - szczegóły

Jamsheer-Bratkowska, Małgorzata, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska, Polska

  • No 6(68) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Neurotoksyczny wpływ fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia u dzieci – aktualny stan badań
    Abstrakt