Autor - szczegóły

Jamsheer-Bratkowska, Małgorzata, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska, Polska

  • No 5(67) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Zmiana zasad oceny higienicznej materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w świetle projektu nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody zastępującej dyrektywę 98/83/WE
    Abstrakt