Autor - szczegóły

Jamsheer-Bratkowska, Małgorzata, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Środowiska, Polska

  • No 4(54) (2017) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Wymagania sanitarne jakości wody w kąpieliskach sztucznych
    Abstrakt