Autor - szczegóły

Folwarczny, Marcin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA Wydział Produkcji Wody, Polska

  • No 4(60) (2018) - Praktyka i eksploatacja – Zaopatrzenie w wodę
    Założenia programu holistycznego zarządzania zasobami wód podziemnych celem zapewnienia zaopatrzenia w wodę regionu częstochowskiego
    Abstrakt  PDF