Autor - szczegóły

Elektorowicz, Maria, Concordia University, Montreal, Kanada, Kanada

  • No 5(73) (2020) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego
    Abstrakt