Autor - szczegóły

Ciślak, Marianna, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Polska

  • No 4(78) (2021) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Hormony w środowisku wodnym w Polsce – potencjalne zagrożenie dla województw podlaskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego
    Abstrakt