Autor - szczegóły

Barszczewska, Marta, Specjalistka ds. gospodarki wodno-ściekowej, Polska

  • No 1 (2016) - Zagadnienia prawne i ekonomiczne
    Wpływ nowelizacji Prawa ochrony środowiska na realizację przedsięwzięć ujętych w KPOŚK
    Abstrakt