Autor - szczegóły

Jakubus, Monika, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Polska

  • No 3 (2014) - Nauka i technika
    Ocena wpływu modernizacji stacji uzdatniania wody na jej jakość na podstawie wybranych ujęć
    Abstrakt