Autor - szczegóły

Andrzejewski, Przemysław, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Technologii Uzdatniania Wody, Polska

  • No 4(66) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Występowanie toksyn sinicowych w wodach powierzchniowych ujmowanych na potrzeby komunalne
    Abstrakt