Autor - szczegóły

Chorek, Sławomir

  • No 3 (2012) - Artykuły techniczne
    SEGAP- UP- opt – system monitoringu, sterowania oraz ocen eksploatacji pomp i studni głębinowych Część II – modele matematyczne systemu
    Abstrakt