Autor - szczegóły

Ellerhorst, Stephan, Grontmij GmbH Düsseldorf, Niemcy

  • No 2 (2014) - Artykuły techniczne
    Badanie potencjału ciepła odpadowego ze ścieków komunalnej sieci kanalizacyjnej na przykładzie miasta Hagen
    Abstrakt