Autor - szczegóły

Baczyński, Tomasz, Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 6 (2015) - Nauka i technika
    Skażenie gruntów i osadów dennych przez DDT – aktualność problemu w Polsce
    Abstrakt