Autor - szczegóły

Filipkowska, Urszula, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 6 (2014) - Nauka i technika
    Odpady gastronomiczne – narastający problem w eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków
    Abstrakt