Autor - szczegóły

Adamowski, Witold, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 4(60) (2018) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Infrastruktura krytyczna w Polsce potencjalną ofiarą wojny hybrydowej
    Abstrakt