Autor - szczegóły

Janczukowicz, Wojciech, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 6 (2014) - Nauka i technika
    Wpływ źródeł węgla nieorganicznego (CO2, KHCO3) na przebieg procesu denitryfikacji hydrogenotroficznej w reaktorze bio‑elektrochemicznym
    Abstrakt