Autor - szczegóły

Dymaczewski, Zbysław, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 6(56) (2017) - Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    Przeciwdziałanie uciążliwości odorowej w systemach kanalizacji grawitacyjno‑tłocznej
    Abstrakt